Přihlášky

Závod Schválená přihláška
Speciál začátečníků dle OB-Z při X.Mistrovství border collií v OB - BCCCZ OB-Z neschválena

Výsledky

Závod výsledek